Anasayfa Alışveriş Gizlilik ve Güvenlik
Gizlilik ve Güvenlik

A.S.O.S Temizlik, faaliyetleri sırasında;

Bilgi GüvenliÄŸi Yönetim Sistemi ÅŸartlarına uymayı,

Bilgi GüvenliÄŸi ile ilgili tüm yasal mevzuata uyum saÄŸlamayı,

Bilgi Varlıklarına iliÅŸkin riskleri tespit etmeyi ve yönetmeyi, gerekli aksiyonları almayı, bilginin korunması için sürekli iyileÅŸtirme anlayışı ile çalışmalar yapmayı,

Bilgi GüvenliÄŸi Yönetim Sistemi Kapsamında yer alan tüm süreçlerde ve varlıklarda gizlilik, bütünlük ve eriÅŸebilirlik prensiplerine uymayı,

Çalışanların, tedarikçilerin, müÅŸterilerin ve kamuoyu nezdindeki itibar ve marka deÄŸerimizin korunması amacıyla gerçekleÅŸtirdiÄŸimiz faaliyetlerde oluÅŸan bilginin gizliliÄŸini, bütünlüÄŸünü ve eriÅŸilebilirliÄŸini saÄŸlamayı,

Bilgi GüvenliÄŸi Yönetim Sisteminin farkındalığının oluÅŸması için eÄŸitim ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmayı,

Bilgi GüvenliÄŸi Yönetim Sistemini sürekli yenilemeyi ve iyileÅŸtirmelerde bulunmayı taahhüt eder.

Asos Temizlik