Anasayfa Alışveriş Mesafeli Satış SözleÅŸmesi
Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde 1- Taraflar

1.1. Satıcı

Adı : ……………

Adresi : ……………

TeleEmail : ……………

1.2. Alıcı

Adı – Soyadı : ……………

TC.No : ……………

Adresi :  ……………

Telefon : ……………

E-mail : ……………

Madde 2- Konu

Ä°ÅŸbu sözleÅŸmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait https://www.roimode.com internet sitesinden elektronik ortamda sipariÅŸini (e-ticaret) yaptığı aÅŸağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli SözleÅŸmeler YönetmeliÄŸi hükümleri gereÄŸince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

Alıcı, satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diÄŸer eriÅŸim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı , ödeme sekli, teslimat koÅŸulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve "cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı , ÅŸikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık , anlaşılır ve internet ortamına (e-ticaret sitesinde) uygun ÅŸekilde satıcı tarafından bilgilendirildiÄŸini , bu ön bilgileri iÅŸbu sözleÅŸmeyi imzalamadan elektronik ortamda teyit ettiÄŸini ve sonrasında mal sipariÅŸ verdiÄŸini is bu sözleÅŸme hükümlerince kabul ve beyan eder.

https://www.roimode.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve alıcı tarafından verilen sipariÅŸ üzerine düzenlenen fatura is bu sözleÅŸmenin ayrılmaz parçalarıdır.

Madde 3- SözleÅŸme Konusu Ürün/Ödeme/Teslimat Bilgileri

Elektronik ortamda alınan ürün/ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, satış bedeli, ödeme ÅŸekli, teslim alacak kiÅŸi, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti aÅŸağıda belirtildiÄŸi gibidir. Ürünün kargo bedeli Alıcı tarafından karşılanacaktır.
 


Fatura edilecek kiÅŸi ile sözleÅŸmeyi yapan kiÅŸi aynı olmak zorundadır. AÅŸağıda yer alan bilgiler doÄŸru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin doÄŸru olmadığı veya noksan olduÄŸu durumlardan doÄŸacak zararları tamamıyla karşılamayı alıcı kabul eder ve ayrıca bu durumdan oluÅŸabilecek her türlü sorumluluÄŸu alıcı kabul eder.

SATICI gerekli gördüÄŸü durumlarda, ALICI’nın vermiÅŸ olduÄŸu bilgiler gerçekle örtüÅŸmediÄŸinde, sipariÅŸi durdurma hakkını saklı tutar. SATICI sipariÅŸte sorun tespit ettiÄŸi durumlarda ALICI’nın vermiÅŸ olduÄŸu telefon, e-posta ve posta adreslerinden ALICI’ya ulaÅŸamadığı takdirde sipariÅŸin yürürlüÄŸe koyulmasını 15 (onbeÅŸ) gün süreyle dondurur. ALICI’nın bu süre zarfında SATICI ile konuyla ilgili olarak iletiÅŸime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde ALICI’dan herhangi bir cevap alınamazsa SATICI, her iki tarafın da zarar görmemesi için sipariÅŸi iptal eder.

Alınan Ürün /Ürünler

Adı , kodu : …………… Adet

Toplam Satış Bedeli : …………… -TL

Ödeme Şekli : Kredi Kartı/Banka Havalesi (EFT)

Teslim Edilecek KiÅŸi : ……………

Telefon numarası : ……………

Teslim Edilecek Adres : ……………

Fatura Edilecek KiÅŸi/Kurum : ……………

Fatura Adresi : ……………

Vergi Dairesi : ……………

Vergi Sicil Numarası : ……………

Kargo Ücreti : …………… -TL

Madde 4- SözleÅŸme Tarihi ve Mücbir Nedenler

SözleÅŸme tarihi, alıcı tarafından sipariÅŸin verildiÄŸi tarih olan ../../…. tarihidir.

SözleÅŸmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında geliÅŸen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleÅŸme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaÅŸtıran durumlar, mücbir sebep (DoÄŸal afet, savaÅŸ, terör, ayaklanma, deÄŸiÅŸen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletiÅŸim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep ÅŸahsında gerçekleÅŸen taraf, diÄŸer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir.

Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doÄŸmayacaktır. Ä°ÅŸbu mücbir sebep durumu 30 (otuz ) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doÄŸmuÅŸ olacaktır.

Madde 5- Satıcının Hak ve Yükümlülükleri

5.1. Satıcı, 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli SözleÅŸmeler YönetmeliÄŸi hükümleri uyarınca sözleÅŸmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

5.2.18 (on sekiz) yaşından küçük kiÅŸiler www.roimode.com’dan alışveriÅŸ yapamaz. Satıcı, alıcının sözleÅŸmede belirttiÄŸi yaşının doÄŸru olduÄŸunu esas alacaktır. Ancak alıcının yaşını yanlış yazmasından dolayı satıcıya hiçbir ÅŸekilde sorumluluk yüklenemeyecektir.

5.2.Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından https://www.roimode.com sorumlu deÄŸildir. Buna istinaden satıcı, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu deÄŸildir. Sistem hatalarına dayalı olarak alıcı satıcıdan hak iddiasında bulunamaz.

5.3.https://www.roimode.com dan kredi kartı (Visa, Master Card, vs. ) ya da banka havalesi ile alışveriÅŸ yapılabilir. SipariÅŸ tarihinden itibaren bir hafta içinde havalesi yapılmayan sipariÅŸler iptal edilir. SipariÅŸlerin iÅŸleme alınma zamanı, sipariÅŸin verildiÄŸi an deÄŸil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’nin) banka hesaplarına ulaÅŸtığı belirlenen andır. Ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi müÅŸteri hizmetleri ile görüÅŸülmeden gerçekleÅŸtirilen ödeme yöntemleri kabul edilmez.

Madde 6- Alıcının Hak ve Yükümlülükleri

6.1.Alıcı, sözleÅŸmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

6.2.Alıcı, sipariÅŸ vermekle birlikte iÅŸ sözleÅŸme hükümlerini kabul etmiÅŸ sayıldığını ve sözleÅŸmede belirtilen ödeme ÅŸekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.

6.3.Alıcı ,https://www.roimode.com internet sitesinden satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diÄŸer eriÅŸim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koÅŸulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve "cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, ÅŸikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun ÅŸekilde bilgi sahibi olduÄŸunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiÄŸini kabul ve beyan eder.

6.4.Bir önceki maddeye baÄŸlı olarak Alıcı, ürün sipariÅŸ ve ödeme koÅŸullarının, ürün kullanım talimatlarının, olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduÄŸu www.roimode.com sipariÅŸ/ödeme/kullanım prosedürü bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduÄŸunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiÄŸini beyan eder.

6.5.Alıcı, aldığı ürünü iade etmek istemesi durumunda ne surette olursa olsun ürüne ve ambalajına zarar vermemeyi, iade anında fatura aslını ve irsaliyesini iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.

6.6. Alıcı sisteme girmiÅŸ olduÄŸu bilgilerinin doÄŸruluÄŸunu teyit eder ve bu bilgilerin yanlış, hatalı, eksik verilmesinden kaynaklı olarak doÄŸabilecek her türlü zarardan sorumlu olduÄŸunu kabul eder. Alıcı vermiÅŸ olduÄŸu iletiÅŸim bilgileri üzerinden satıcının kendisi ile iletiÅŸime geçme hakkı olduÄŸunu kabul ve beyan eder.

6.7. Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir ÅŸekilde yetkisiz kiÅŸilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluÅŸun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiÅŸ olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

Madde 7- SipariÅŸ/Ödeme Prosedürü

SipariÅŸ:

AlışveriÅŸ sepetine eklenen ürünlerin KDV dahil TL tutarı (Taksitli iÅŸlemlerde toplam taksit tutarları) alıcı tarafından onaylandıktan sonra, ilgili banka kartının posu üzerinden iÅŸleme alınır. Bu nedenle sipariÅŸler, sevk edilmeden önce müÅŸteriye sipariÅŸ onay maili gönderilir. SipariÅŸ Onay maili gönderilmeden sevkiyat yapılmaz.

Süreçteki herhangi bir aksama durumu ya da kredi kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek problemler alıcıya sözleÅŸmede belirttiÄŸi telefon/faks/e-mail yollarından biri veya birkaçı kullanılmak sureti ile bildirilir. Gerekirse alıcıdan bankası ile görüÅŸmesi istenebilir. SipariÅŸlerin iÅŸleme alınma zamanı, sipariÅŸin verildiÄŸi an deÄŸil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’ nin) satıcı hesaplarına ulaÅŸtığının belirlendiÄŸi andır.

Ä°stisnai olarak haklı bir nedenle sözleÅŸme konusu malın tedarik edilemeyeceÄŸinin anlaşılması ve/veya stok problemi ile karşılaşılması durumunda alıcı hemen açık ve anlaşılır bir ÅŸekilde bilgilendirilip onay vermesi durumunda alıcıya eÅŸit kalitede ve fiyatta baÅŸka bir mal gönderilebilir ya da alıcının arzusu ve seçimi doÄŸrultusunda; yeni baÅŸka bir ürün gönderilebilir, ürünün stoklara girmesi ya da teslime engel diÄŸer engelin ortadan kalkması beklenebilir ve/veya sipariÅŸ iptal edilebilir.

SözleÅŸme konusu malın teslim yükümlülüÄŸünün yerine getirilmesinin imkânsızlaÅŸtığı hâllerde alıcı bu durumdan haberdar edilerek ödemiÅŸ olduÄŸu toplam bedel ve varsa onu borç altına sokan her türlü belge en geç on gün içinde kendisine iade edilerek sözleÅŸme iptal edilir. Böyle bir durumda alıcının satıcıdan ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır.

Ödeme:

Ürünün tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir ÅŸekilde yetkisiz kiÅŸilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluÅŸun ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı’nın kendisine teslim edilmiÅŸ ürünü 10 gün içinde Satıcı’ya göndermesi zorunludur. Bu tür durumlarda nakliye giderleri Alıcı’ya aittir.

Alıcı kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih etmiÅŸ ise ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceÄŸini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereÄŸince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki “Kredi Kartı SözleÅŸmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI'nın temerrüdü durumunda aylık % 5 oranında temerrüt faizi tatbik edilir.

Madde 8- Sevkiyat/Teslimat Prosedürü

Sevkiyat:

SipariÅŸ onayı mailinin gönderilmesiyle birlikte, ürün/ürünler satıcının anlaÅŸmalı olduÄŸu kargo Şirketine verilir.

Teslimat:

Ürün/ürünler satıcının anlaÅŸmalı olduÄŸu kargo ile alıcının adresine teslim edilecektir. Teslimat süresi, SipariÅŸ onayı mailinin gönderilmesinden ve sözleÅŸmenin kurulmasından itibaren 30 gündür. Alıcıya önceden yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmek koÅŸuluyla bu süre en fazla on gün uzatılabilir.

Ürünler, Kargo ÅŸirketlerinin adres teslimatı yapmadığı bölgelere telefon ihbarlı olarak gönderilir.

Kargo Şirketinin haftada bir gün teslimat yaptığı bölgelerde, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve eksiklik olduÄŸu hallerde, bazı sosyal olaylar ve doÄŸal afetler gibi durumlarda belirtilen gün süresinde sarkma olabilir. Bu sarkmalardan dolayı alıcı satıcıya herhangi bir sorumluluk yükleyemez. Ürün, Alıcı’dan baÅŸka bir kiÅŸi/kuruluÅŸa teslim edilecek ise, teslim edilecek kiÅŸi/kuruluÅŸun teslimatı kabul etmemesinden, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve/veya Alıcının yerinde olmamasından doÄŸabilecek ekstra kargo bedellerinden satıcı sorumlu deÄŸildir. Belirtilen günler içeriÄŸinde ürün/ürünler müÅŸteriye ulaÅŸmadıysa teslimat problemleri müÅŸteri hizmetlerine info@reoimode.com e-mail adresi kullanılmak sureti ile derhal bildirilmelidir.

Zarar görmüÅŸ paket durumunda; Zarar görmüÅŸ paketler teslim alınmayarak Kargo Şirketi yetkilisine tutanak tutturulmalıdır Aksi halde SATICI sorumluluk Kabul etmeyecektir. EÄŸer Kargo Şirketi yetkilisi paketin hasarlı olmadığı görüÅŸünde ise, paketin orada açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiÄŸini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkı alıcıda vardır. Paket Alıcı tarafından teslim alındıktan sonra Kargo Şirketinin görevini tam olarak yaptığı kabul edilmiÅŸ olur. Paket kabul edilmemiÅŸ ve tutanak tutulmuÅŸ ise, durum, tutanağın Alıcı’da kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda satıcı MüÅŸteri Hizmetlerine bildirilmelidir.

Madde 9- Ürün Ä°ade ve Cayma Hakkına Ä°liÅŸkin Prosedürü

Ürün Ä°ade:

Alıcı malı teslim aldıktan sonra 14 gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai ÅŸart ödemeksizin sözleÅŸmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya yazılı bildirimde bulunulması ÅŸarttır. 385 sayılı vergi usul kanunu genel tebliÄŸi uyarınca iade iÅŸlemlerinin yapılabilmesi için alıcının mal ile birlikte teslim edilen satıcıya ait 2 adet faturanın alt kısmındaki iade bölümlerini eksiksiz ve doÄŸru ÅŸekilde doldurduktan sonra imzalayarak bir nüshasını ürün ile birlikte satıcıya göndermesi diÄŸer nüshasını da uhdesinde tutması gerekmektedir. Vergi mevzuatı gereÄŸi fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı süresi alıcıya malın teslim edildiÄŸi günden itibaren baÅŸlar. Ä°ade edilen ürün veya ürünlerin geri gönderim bedeli alıcı tarafından karşılanmalıdır. Alıcı cayma hakkını kullandığına iliÅŸkin bildirimi yönelttiÄŸi tarihten itibaren on gün içinde malı satıcıya geri göndermek zorundadır.

Alıcının istekleri ve/veya açıkça onun kiÅŸisel ihtiyaçları doÄŸrultusunda hazırlanan mallar için cayma hakkı söz konusu deÄŸildir.

Alıcının cayma hakkını kullanması halinde satıcı, cayma bildirimini içeren faturanın ürünle birlikte kendisine ulaÅŸmasından itibaren en geç 14 gün içerisinde almış olduÄŸu toplam bedeli ve varsa tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeden iade edecektir. Kredi kartlı ödemelerde iade iÅŸlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır.

Sehven alınan her ürün için de genel iade süresi 10 gündür. Bu süre içerisinde, Ambalajı açılmış, kullanılmış, tahrip edilmiÅŸ vesaire ÅŸekildeki ürünlerin iadesi kabul edilmez. Ä°ade, orijinal ambalaj ile yapılmalıdır.

Sehven alınan üründe ve ambalajında herhangi bir açılma, bozulma, kırılma, tahrip, yırtılma, kullanılma ve sair durumlar tespit edildiÄŸi hallerde ve ürünün alıcıya teslim edildiÄŸi andaki hali ile iade edilememesi durumunda ürün iade alınmaz ve bedeli iade edilmez.

Ürün iadesi için, durum öncelikli olarak müÅŸteri hizmetlerine iletilmelidir. Ürünün iade olarak gönderilme bilgisi, satıcı tarafından müÅŸteriye iletilir. Bu görüÅŸmeden sonra ürün iade ile ilgili bilgileri içeren fatura ile birlikte alıcı adresine teslimatı yapan Kargo ÅŸirketi kanalıyla satıcıya ulaÅŸtırmalıdır. Satıcıya ulaÅŸan iade ürün iÅŸ bu sözleÅŸmede belirtilen koÅŸulları saÄŸladığı takdirde iade olarak kabul edilir, geri ödemesi de alıcı kredi kartına/hesabına yapılır. Ürün iade edilmeden bedel iadesi yapılmaz. Kredi Kartına yapılan iadelerin kredi kartı hesaplarına yansıma süresi ilgili bankanın tasarrufundadır.

AlışveriÅŸ kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü ÅŸu ÅŸekilde uygulanacaktır: Alıcı ürünü kaç taksit ile satın alma talebini iletmiÅŸ ise, Banka alıcıya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. Satıcı, bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların alıcının kredi kartına iadesi durumunda konuya müdahil tarafların maÄŸdur duruma düÅŸmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. Alıcının satış iptaline kadar ödemiÅŸ olduÄŸu taksit tutarları, eÄŸer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1(bir) iade yansıyacak ve alıcı iade öncesinde ödemiÅŸ olduÄŸu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiÅŸ olduÄŸu taksit sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düÅŸmüÅŸ olacaktır.

Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda satıcı, Banka ile yapmış olduÄŸu sözleÅŸme gereÄŸi alıcıya nakit para ile ödeme yapamaz. Üye iÅŸyeri yani satıcı, bir iade iÅŸlemi söz konusu olduÄŸunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, üye iÅŸyeri yani satıcı ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduÄŸundan yukarıda detayları belirtilen prosedür gereÄŸince alıcıya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, alıcının Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereÄŸince yapılacaktır.

Madde 10- Gizlilik

Alıcı tarafından iÅŸ bu sözleÅŸmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile satıcıya bildirdiÄŸi bilgiler satıcı tarafından 3. ÅŸahıslarla paylaşılmayacaktır.

Satıcı bu bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluÄŸun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. AraÅŸtırma ehliyeti belgelenmiÅŸ her türlü adli soruÅŸturma dahilinde satıcı kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama saÄŸlayabilir.

Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz, Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat iÅŸlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir ÅŸekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir.

Alıcıya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca satıcı tarafından standart ürün teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri alıcıya onayı sonrasında gönderilebilir.

Madde 11- Uyuşmazlık Durumunda Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

Ä°ÅŸbu sözleÅŸmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuÅŸmazlık halinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen deÄŸere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Adana Mahkemeleri ve Ä°cra Daireleri yetkilidir.

SipariÅŸin gerçekleÅŸmesi durumunda Alıcı iÅŸbu sözleÅŸmenin tüm koÅŸullarını kabul etmiÅŸ sayılır. …/…/…

Asos Temizlik